Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Έχοντας υπ’όψιν ότι κάθε μαθητής έχει το δικό του τρόπο εκμάθησης άρα και ξεχωριστές ανάγκες προσφέρουμε δωρεάν επιπλέον ώρες εξατομικευμένης διδασκαλίας. Με την καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών κάθε μαθητής παρακολουθεί όσες φορές θέλει και όποτε θέλει το τμήμα της γλώσσας που τον ενδιαφέρει ζητώντας βοήθεια σε ό,τι μπορεί να τον δυσκολεύει.

Διαδραστικοί πίνακες

Επειδή η τεχνολογία κάνει τη μάθηση παιχνίδι όλες μας οι αίθουσες είναι εφοδιασμένες με διαδραστικούς πίνακες και το μάθημα γίνεται μέσω αυτών ενθαρρύνοντας όλους τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Connect ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί βασικό εργαλείο διεξαγωγής του κάθε μαθήματος. Η διδακτέα ύλη προβάλλεται στον πίνακα και οι μαθητές συμμετέχουν στο μάθημα με αυξημένη προσοχή και ανανεωμένο ενδιαφέρον. Η χρήση του διαδραστικού πίνακα είναι ό,τι πιο σύγχρονο έχει να προσφέρει αυτή τη στιγμή ο χώρος της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Παράλληλα προσφέρεται η δυνατότητα επιπλέον εξάσκησης σε δεξιότητες όπως γραμματική και λεξιλόγιο με ευχάριστο τρόπο.

Labroom

Κάθε επίπεδο συνοδεύεται από το αντίστοιχο πρόγραμμα multimedia ώστε οι σπουδαστές, τόσο οι μικροί όσο και οι μεγαλύτεροι, να εξασκούνται στη γλώσσα που μαθαίνουν με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.
Μέσα απ’ τα προγράμματα multimedia ο κάθε μαθητής κάνει επανάληψη στην ύλη που έχει διδαχθεί , αναπτύσσει τις ακουστικές και προφορικές δεξιότητές του, μαθαίνει να λειτουργεί αυτόνομα και να στηρίζεται στη δική του γνώση και βέβαια μαθαίνει εύκολα και διασκεδαστικά.
Μέσω της χρήσης προσωπικών υπολογιστών και interactive CD Roms ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες και απαιτήσεις κάθε επιπέδου οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να εμπεδώσουν τη διδαχθείσα ύλη. Ειδικότερα για τους μικρότερους μαθητές η επανάληψη γίνεται ευχάριστα καθώς οι ασκήσεις προσφέρονται με τη μορφή παιχνιδιού (eg. Crossword puzzles, drag and drop exs., word searches etc.) επιτυγχάνοντας το στόχο τους με διασκεδαστικό τρόπο.

Που είμαστε

Ηλία Ηλιού 64 - 66 και Κουτσονίκα 5
Νέος Κόσμος, 11744

1ος όροφος (είσοδος από Κουτσονίκα)
πλησίον στάσης μετρό Νέος Κόσμος

Ώρες Επικοινωνίας

  • 8πμ - 11μμ
  • 8πμ - 8μμ

© Copyright since 2023 Connect. All rights reserved.